HOLLAND-NOORD
AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023

1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING
A. SENIORENCOMPETITIE
Overgangsklasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e divisie, teams eindigend op de laatste plaats degraderen naar de hoofdklasse.
Hoofdklasse: nrs. 1 promoveren naar de overgangsklasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse: nrs. 1 promoveren naar de hoofdklasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse.
2e klasse: Regio noord: nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse, de nrs. 6 degraderen naar de 3e klasse.
Regio zuid: nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse, de nrs. 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse: Regio noord: nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse, de 2 nrs. 6 met de minste punten degraderen naar de 4e klasse.
Regio zuid: nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse, de nrs. 6 degraderen naar de 4e klasse.
4e klasse: Regio noord nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nr. 6 met de minste punten degradeert naar de 5e klasse.
Regio zuid: nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nrs. 6 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse Regio noord: nr. 1 promoveert naar de 4e klasse.
Regio zuid: nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse, teams eindigend op laatste plaats in een poule degraderen naar de 6e klasse.

LET OP!
Indien er vanuit de 3e divisie meer teams naar Holland-Noord degraderen dan er mogen promoveren en als gevolg hiervan de overgangsklasse uit meer dan 16 teams gaat bestaan, zal er in deze klasse maar ook in alle lagere klassen een versterkte degradatie plaatsvinden. Degraderen er vanuit de 3e divisie minder teams dan er mogen promoveren, dan zal indien de overgangsklasse uit minder dan 12 teams gaat bestaan, de vrijblijvende plaats(en) worden ingenomen door het (de) team(s) met de hoogste rating uit de teamsamenstellingen van de eerstvolgende competitie. Degraderen er vanuit de 1e klasse meer teams naar één van de regio's dan er mogen promoveren, dan heeft dit een versterkte degradatie in de lagere klassen in die regio tot gevolg. Indien er meerdere poules in een klasse zijn worden de extra degradanten bepaald in volgorde vanaf het laagste puntenaantal.
Zijn er maar een aantal teams die in verschillende poules op dezelfde plaats zijn geëindigd die moeten degraderen en een gelijk aantal punten hebben behaald dan zal door het opnieuw laten berekenen van de teamratings in volgorde vanaf de laagste teamrating worden bepaald wie er degraderen. Bij de berekening van deze teamrating zullen alleen de in het team opgestelde spelers worden meegenomen die tenminste vier wedstrijden in het team hebben meegespeeld. Dit is ook van toepassing indien er teams extra moeten degraderen.
B. DUOCOMPETITIE
3e klasse: nr. 1 promoveert naar de 2e klasse, de nrs. 5 en 6 degraderen naar de 4e klasse.
4e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, de nrs, 5 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse, de nrs. 6 degradeert naar de 6e klasse.

C. JEUGDCOMPETITIE
In de najaarscompetitie worden de teams ieder jaar naar sterkte (teamrating) ingedeeld.in een klasse. De nr. 1 van de 1e klasse in de najaarscompetitie promoveert naar de landelijke jeugdcompetitie. Voor de overige klassen geldt dat de kampioenen promoveren degradatie is er niet,
Teams worden in de voorjaarscompetitie in dezelfde klasse ingedeeld als in de najaarscompetitie. Wel kunnen verenigingen een gemotiveerd verzoek indienen om een team voor de voorjaarscompetitie in een hogere of lagere klasse te laten indelen. De nr. 1 uit de 1e klasse van de voorjaarscompetitie kan zich, net als alle verenigingen die vinden dat zij een team op die sterkte hebben, inschrijven voor de najaarscompetitie van de landelijke jeugdcompetitie. De beslissing of een team al dan niet een plaats in de landelijke jeugdcompetitie krijgt wordt genomen door de HJCL.

JEUGD STARTERSCOMPETITIE
De jeugd starterscompetitie wordt gespeeld als een duocompetitie dit houdt in dat een team altijd met twee spelers moet opkomen. Komt het team maar met 1 speler op dan wordt het team als niet opgekomen beschouwd.

HOLLAND-NOORD
AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023

D. BESLISSINGSWEDSTRIJDEN
Indien er sprake is van beslissingswedstrijden zijn er buiten de regels uit art. 35 van het CR in Holland-Noord nog de volgende regels van toepassing:
A. Een speler van een team is alleen gerechtigd om in een beslissingswedstrijd uit te komen als hij minimaal vier wedstrijden gedurende de reguliere competitie in het team heeft meegespeeld.
B. Voor het spelen met een invaller moet vooraf, per email, toestemming worden gevraagd aan de competitieleider. De regels die van toepassing zijn voor het verkrijgen van toestemming om met een invaller te mogen spelen staan hieronder vermeld.
C. Voor het begin van de beslissingswedstrijden wordt geloot welk team er thuis speelt en welk team uit, hierna moet ieder team bij de vertegenwoordiger van de afdeling opgeven in welke volgorde er gespeeld wordt waarna dit door hem op het wedstrijdformulier vermeldt. Na het invullen van het wedstrijdformulier worden deze overhandigd aan de teams.
D. Een beslissingswedstrijd is afgelopen zodra een team 6 punten heeft behaald.
E. Eindigt een beslissingswedstrijd in een gelijk spel zal voor het bepalen van de winnaar eerst gekeken worden naar het saldo in games is dit ook gelijk dat wordt er gekeken naar het saldo in punten. Geeft dit ook geen uitsluitsel dan wordt de winnaar bepaald door het lot.
F. Indien een team niet opkomt is het wel opgekomen team automatisch winnaar van de wedstrijd en krijgt het niet opgekomen team een boete van € 35,00.
Voor een invaller zijn de volgende regels van toepassing:
1. Een invaller mag geen hogere rating hebben dan de rating van de speler voor wie hij invalt of geen hogere rating dan de speler met de laagste rating indien van een team meerdere spelers niet kunnen spelen.
2. Een invaller moet in zijn eigen team minimaal drie wedstrijden hebben meegespeeld en tevens mag hij niet het maximale aantal van drie invalbeurten reeds in de reguliere competitie gebruikt hebben.
Poules bestaande uit meer dan 6 teams
Indien een poule uit 7 of 8 teams bestaat wordt deze poule, zowel in de seniorencompetities als in de jeugdcompetities na 7 wedstrijden gesplitst in een promotie- en een degradatiepoule.
Indien een poule bestaat uit 9 of 10 teams wordt in deze competitie een halve competitie gespeeld waarna de eindstand wordt opgemaakt. Aan de hand hiervan wordt met in achtneming van de p/d regeling bepaald wie er promoveert/degradeert.
2. GELIJK EINDIGEN
Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn voor promotie of degradatie, bepaalt het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Indien er na zowel set -, game- als puntentelling nog geen beslissing is gevallen volgt een beslissingswedstrijd
3. HET WEDSTRIJDROOSTER
Richtlijnen opgave teams, teamnummering en omvang en structuur competities
Hiervoor wordt U verwezen naar de tegen het einde van de competitie in de TTR te publiceren stuk informatie teamsamenstelling nieuwe competitie
Wedstrijdrooster en speeldatums
Hiervoor wordt U verwezen naar publicatie in de TTR en op de site van Holland-Noord.
A. SPEELDAG EN AANVANGSUUR
Het juiste aanvangsuur moet in het DWF worden ingevuld. Dit om problemen bij het niet kunnen uitspelen van een wedstrijd te voorkomen. Indien een wedstrijd te laat aanvangt moet de reden hiervan in het veld opmerkingen van het DWF worden vermeld Indien een team 60 minuten na de officiële aanvangstijd niet aanwezig is, wordt dit team als niet opgekomen beschouwd.
Arriveert het team na deze 60 minuten alsnog, dan hoeft de wedstrijd niet meer aan te vangen. Uiteraard is het toegestaan om de wedstrijd in onderling overleg gewoon te spelen.
Het is ter beoordeling van de ACL of het te laat gearriveerde team als niet opgekomen wordt beschouwd. De ACL bepaalt ook de vervangende speeldatum, die in de TTR zal worden gepubliceerd.

HOLLAND-NOORD

AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023
B. SPEELVORM COMPETITIES
Senioren- en jeugdcompetitie
Teams met 3 spelers, 9 enkels en 1 dubbel waarbij een in teamsamenstelling voorkomende speler alleen in het dubbel mag uitkomen.
Senioren duocompetitie en jeugd starterscompetitie
Teams met 2 spelers, 4 enkels en 1 dubbel waarbij een in teamsamenstelling voorkomende speler alleen in het dubbel mag uitkomen.
C. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN
Senioren:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de seniorencompetities zijn de volgende wijzigingen toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek,
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd,
c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek of het spelen in één van de vrije speelweken,
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder ook spelen vóór aanvang van de competitie.
Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE 10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.
Jeugd:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de jeugdcompetitie de zijn volgende wijzigingen
toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek,
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd,
c. Het spelen in een vrije speelweek,
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder het spelen vóór aanvang van de competitie.
Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.

ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE
10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de AJCL in de TTR worden gepubliceerd.
Poules bestaande uit 7 of 8 teams
Poules in alle competities bestaande uit 7 of 8 teams kunnen, i.v.m. het splitsen in een promotie- en degradatiepoule wedstrijden niet verplaatsen naar een datum die ligt na de 7e speelweek.
4. HET DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER (DWF)
In Holland-Noord is het gebruik van het DWF verplicht en heeft het papieren wedstrijdformulieren geen enkele rechtsgeldigheid meer. De papieren wedstrijdformulieren (kunnen uiteraard nog als kladbriefje gebruikt worden.
Hieronder volgt een uitleg van het gebruik van het DWF door spelers en NPC’s
Het DWF vind je in de NTTB app die gedownload kan worden de Appstore of Google Play Store. Om het DWF in te vullen moet je je als gebruiker aanmelden en inloggen in de App.
Invoeren van uitslagen Er zijn twee manieren voor het invoeren van wedstrijdgegevens: op één telefoon/tablet door één team, of op meerdere door beide teams. Stem dit met je teamgenoten en tegenstander vooraf af.
Optie 1: Op één telefoon/tablet door één team
- Het juiste wedstrijdformulier kiezen
- De teamsamenstellingen van beide teams invoeren
-Alle gameuitslagen invoeren

HOLLAND-NOORD
AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023

Op meerdere telefoons/tablets en meerdere spelers voeren uitslagen in
Alle spelers die in het DWF-uitslagen willen invoeren dienen het juiste en dus hetzelfde wedstrijdformulier te kiezen en dezelfde teamopstelling
Beide teams voeren de teamopstellingen in op hun eigen telefoon/tablet
Daarna kunnen de uitslagen worden ingevuld. De uitslag van de voorafgaande ingevoerde set(s) neem je over door op het groene vinkje te klikken, daarna kun je de volgende set invullen.
Bevestigen van uitslagen (voorheen het zetten van de handtekening)
Na afloop van de wedstrijd rondt één speler van het ene team het DWF volledig af door eventuele opmerkingen in te voeren en het formulier te verzenden hierna zijn er geen wijzigingen meer mogelijk
Hierna gaat één speler van het andere team op zijn eigen telefoon/tablet naar de NTTB- app – mijn wedstrijden. De speler plaatst hier eventuele opmerkingen of niet akkoord met de uitslag met vermelding van de reden voor het niet akkoord gaan. Vervolgens bevestigt de speler het formulier.
De wedstrijdsecretaris en de competitieleider zien eventueel geplaatste opmerkingen en kunnen actie ondernemen.
Indien het andere team niet bevestigt kan de wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team wel verder. De competitieleider zal dit op dezelfde manier afhandelen als een niet ondertekend wedstrijdformulier.
Wat te doen als de tegenstander niet komt opdagen
Het wel aanwezige team moet op het scherm ‘indeling teams’ de knop team niet opgekomen gebruiken met een opmerking in het daarvoor bestemde veld.
Wat te doen als een team niet compleet is
Wanneer een team incompleet is worden in de teamopstelling alleen de spelers ingevoerd die wel aanwezig zijn. De door de niet aanwezige speler te spelen partijen worden in het DWF geblokkeerd.

Algemene opmerkingen
Een team is zelf verantwoordelijk dat de opgestelde spelers speelgerechtigd zijn, In het geval er voor een invaller eventueel een invalbeperking van toepassing is wordt er een waarschuwing gegeven zodat er gecontroleerd kan worden of de invaller wel in het team mag invallen.
Begeleiding van jeugdteams is verplicht. Wanneer een team geen begeleider heeft moet dit als opmerking geplaatst worden.
Heb je geen internet vul dan na afloop (elders) in en stem dit af met het andere team. Internet is alleen nodig voor het kiezen van het juiste wedstrijdformulier, het maken van de opstellingen, het indienen van de uitslag en het bevestigen door het andere team. Het overnemen van uitslagen die door een andere speler zijn ingevoerd werkt dan echter niet.
Heb je geen smartphone in je team maak dan gebruik van een N.P.C. Ieder NTTB lid kan NPC van een team zijn. Dit hoeft dus niet een speler te zijn die op de teamlijst staat, De wedstrijdsecretaris van de vereniging kan een ander NTTB lid of zichzelf als NPC aanstellen.

Rol Wedstrijdsecretarissen
De WS beheert de toegang tot wie het DWF mag invullen en kan ook NPC’s toevoegen
De WS-thuis controleert de opmerkingen en indien van toepassing handelt hij hiernaar
De WS-thuis kan geen opmerkingen van teams verwijderen maar hij kan wel aanvullende opmerkingen plaatsen
De WS thuis kan aanpassingen maken in het wedstrijdformulier (uitslagen, spelers ect.) Dit kan hij zowel -in het DWF als in NAS doen.
De WS-thuis verifieert de wedstrijden in NAS hiervoor gelden de volgende tijden:
Wedstrijden gespeeld op maandag uiterlijk woensdag 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op dinsdag uiterlijk donderdag 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op woensdag uiterlijk vrijdag 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op donderdag, vrijdag of zaterdag uiterlijk zondag 12.00 uur.

5. OPGAVE NIEUWE SPELER BIJ EEN TEAM
Voor het toevoegen van een speler aan een team moet vooraf per e-mail aan de ACL toestemming worden gevraagd. Bij de aanvraag moet de desbetreffende speler in NAS reeds als competitiegerechtigd vermeldt staan. Een aan een team toe te voegen speler mag op de NTTB ELO-ranglijst geen persoonlijke rating hebben die 100 punten of meer hoger is dan de teamrating van het team waaraan de speler moet worden toegevoegd.

HOLLAND-NOORD

AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023

Is de toevoeging akkoord dan zal de ACL per e-mail aan de vereniging mededelen per welke datum de speler gerechtigd is om in de competitie uit te komen. Komt een speler al eerder uit in een competitiewedstrijd dan is hij niet gerechtigd met alle hieruit voortkomende consequenties. Indien blijkt dat een later aan een team toegevoegde speler, waar geen gegevens van bekend zijn, veel te sterk is voor de klasse van het team waaraan hij is toegevoegd, dan kan de desbetreffende speler door de competitieleider uit het team worden verwijderd en vervallen zijn resultaten. Bij een verzoek om een speler aan een team toe te voegen moet er wel rekening gehouden worden met maximaal toegestane aantal spelers per team. Een verzoek waardoor een team uit meer dan het maximaal toegestane aantal speler gaat bestaan zal altijd worden afgewezen.
Na de 5e speelweek wordt er alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming gegeven om nog een speler aan een toe te voegen.
Senioren- en jeugdcompetitie
Een team mag, m.u.v. het laagste team van de vereniging, uit niet meer dan 6 spelers bestaan.
Senioren duocompetitie en starterscompetitie jeugd
Een team mag, m.u.v. het laagste team een vereniging, uit niet meer dan 5 spelers bestaan.

6. INVALLERSBEPALINGEN
Algemeen
Indien een speler van een team verhinderd is, mag een speler behorend tot dezelfde vereniging en uitkomend voor een lager < is hoger genummerd > team in dezelfde competitie, hem vervangen, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met eventueel opgelegde invalbeperkingen,
A. SENIOREN
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere competitie waar hij in een team staat opgesteld.
Bij het spelen met invallers moet er wel rekening gehouden worden met de aan spelers eventueel opgelegde invalbeperkingen. Dit voorkomt boetes en het eventueel aanpassen van uitslagen i.v.m. het meespelen van een niet-gerechtigde speler.
Opgelegde invalbeperkingen zijn per e-mail aan de wedstrijdsecretarissen gemeld en staan ook op de site van Holland-Noord onder competities” en vervolgens onder invalbeperkingen.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om in te vallen in een edstrijd in de duocompetitie.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de duocompetitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd in de reguliere competitie.
Een speelster die alleen in de landelijke damescompetitie uitkomt, is ook gerechtigd om in te vallen in de afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor moet wel gelijktijdig met het invoeren van de teamsamenstelling in NAS
een verzoek bij de competitieleider worden ingediend. Gezien het grote sterkteverschil in de damescompetitie zal per geval bepaald worden vanaf welke klasse de speelster mag invallen.
Wat betreft het invallen is in de seniorencompetities ook het volgende toegestaan:
In de 5e klasse van de seniorencompetitie en de senioren duocompetitie, mogen spelers van alle teams van een vereniging, uitkomend in dezelfde klasse, bij elkaar invallen. Echter ook bij deze regeling moet er rekening worden gehouden met eventueel opgelegde invalbeperkingen.

B. JEUGD
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in de jeugdcompetitie. Jeugdspelers die alleen staan opgesteld in de seniorencompetitie zijn niet gerechtigd om in te vallen in de jeugdcompetitie. Spelers uit de leeftijdscategorieën O23 (alleen 1e jaars) O19 en O17 die hebben gekozen om alleen in de jeugdcompetitie uit te komen, mogen ook maximaal 3 keer invallen in de afdelingsseniorencompetitie. Jeugdspelers die in de jeugd- en de seniorencompetitie niet voor dezelfde vereniging uitkomen mogen bij de vereniging waarvoor zij in de jeugdcompetitie uitkomen niet invallen in de seniorencompetitie.
Voor het invallen of gelijktijdig uitkomen van jeugdspelers in de seniorencompetitie zijn de volgende regels van toepassing:
Jongens landelijk A niet lager dan 1e klasse
Jongens landelijk B niet lager dan 2e klasse
Jongens landelijk C niet lager dan 3e klasse
1e en 2e klasse jeugd niet lager dan 4e klasse
3e en 4e klasse jeugd niet lager dan 5e klasse
5e en 6e klasse jeugd invallen in alle klassen
Tevens mogen in de 5e klasse van de jeugdcompetitie spelers van alle teams van een vereniging, uitkomend in diezelfde klasse, bij elkaar invallen.

HOLLAND-NOORD
AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023


Jeugd Starterscompetitie
In de starterscompetitie mogen de spelers van alle teams van dezelfde vereniging bij elkaar invallen. Spelers opgesteld in een team uitkomend in de starterscompetitie mogen invallen in de jeugdcompetitie. Spelers opgesteld in een team uitkomend in de jeugdcompetitie mogen niet invallen in de jeugd starterscompetitie.
Gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden
Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder vermelde regel toegestaan:
6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat in het veld opmerkingen van het DWF van beide wedstrijden de betrokken aanvoerders of begeleiders wordt vermeldt dat zij hiermee akkoord gaan .Wanneer in ‘één van DWF ’s een akkoordverklaringen ontbreekt, is de speler die uitkomt in twee wedstrijden, niet gerechtigd voor de wedstrijd waarin hij als invaller meespeelt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan deze mogelijkheid.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid dan mag indien om praktische redenen nodig is afgeweken worden van de in het DWF vermeldde volgorde van de sets.
7. ONVOLLEDIG OF NIET-OPKOMEN VAN EEN TEAM
Senioren- en jeugdcompetitie
Het opkomen met drie spelers is conform het competitiereglement verplicht. Echter het opkomen met 2 spelers wordt in de reguliere competities niet beboet.
Een team dat met slechts één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
Indien een team tijdens de competitie tweemaal niet opkomt wordt het team uit de competitie verwijderd,
Senioren duocompetitie en jeugd starterscompetitie
In de duocompetitie senioren en de jeugd starterscompetitie jeugd moet een team altijd met twee spelers opkomen. Een team dat slechts met één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd. Het is dan ook aan te bevelen dat een team uitkomend in een duocompetitie altijd bestaat uit meer dan twee spelers.
Hoe te handelen bij en de gevolgen van het niet opkomen
Wanner een team niet opkomt dan moet het wel aanwezige team op het scherm ‘indeling teams’ de knop team niet opgekomen gebruiken met een opmerking in het daarvoor bestemde veld.
In het geval van het niet opkomen van een team wordt de wedstrijd door de ACL opnieuw vastgesteld. De datum van de opnieuw vastgestelde wedstrijd wordt gepubliceerd in de TTR.
Door een niet opgekomen team kan er beroep gedaan worden op overmacht. Dit beroep moet uiterlijk 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk zijn ingediend bij de betreffende ACL. Het team moet een afschrift van het beroep sturen aan de andere vereniging. De ACL beslist of er inderdaad sprake is van overmacht. Komt een team voor de tweede keer niet op dan zal het team door de ACL uit de competitie genomen worden.
Senioren
Het niet opgekomen team krijgt de desbetreffende boete opgelegd en in de seniorencompetitie wordt bij het niet opgekomen team 10 punten in mindering gebracht. Iin de senioren duocompetitie wordt bij een niet opgekomen team 5 punten in mindering gebracht.
Jeugd
In de jeugd- en de jeugd starterscompetitie krijgt een team dat niet opkomt alleen de bijbehorende boete opgelegd en worden er geen punten in mindering gebracht.
8. TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM
De verenigingen hebben de verplichting de door hen opgegeven teams de competitie tot het einde toe te laten spelen. Een vereniging die een team uit de competitie wenst terug te trekken dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de ACL. In dit verzoek moeten zeer gegronde redenen voor de terugtrekking worden aangegeven. De ACL kan het verzoek afwijzen. Indien een verzoek tot terugtrekking door de ACL wordt ingewilligd dient de betreffende vereniging alle andere verenigingen in de poule per e-mail op de hoogte te stellen van de terugtrekking waarbij de ACL in de CC van het e-mailbericht gezet moet worden. Op het
terugtrekken van een team staat een boete. Alle punten behaald tegen een teruggetrokken team worden uit de stand verwijderd. Een door een vereniging teruggetrokken of door de ACL uit de competitie genomen team wordt niet meer in de stand opgenomen en zal als degradant in de desbetreffende poule worden beschouwd. De vereniging heeft de volgende competitie recht op een plaats in de eerstvolgende lagere klasse.
HOLLAND-NOORD
AANVULENDE BEPALINGEN COMPETITIES HOLLAND-NOORD VOORJAAR 2023

9. LEGITIMATIE
Alle spelers moeten zich tijdens officiële wedstrijden kunnen legitimeren met het digitale lidmaatschapsbewijs of de NTTB-ledenpas. Tijdens een competitiewedstrijd kan een door de afdeling aangestelde functionaris spelers vragen zich te legitimeren en dient op eerste verzoek de legitimatie getoond te worden.
10. BOETES
Om boetes te vermijden worden de volgende punten onder de aandacht gebracht:
a. Het reglementair verplicht vermelden van de teamaanvoerders;
b. Controleer het DWF voordat het wordt geaccordeerd en verzonden
De volgende boetes kunnen worden opgelegd:
1. € 10,00 Te laat inzenden c.q. invoeren in NAS van de verenigings- en/of teamgegevens per soort gegeven)
2. € 10,00 Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter.
3. € 7,50 Het niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd.
4. € 30,00 Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip of plaats.
5. € 10,00 Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd.
6. € 7,50 Het niet kunnen tonen van een ledenpas of legitimatie tijdens een competitiewedstrijd, per persoon
7a. €. 7,50 N.v.t. voor Holland-Noord
7b. € 7,50 Het door één of beide teams niet of niet compleet invullen van het DWF, inclusief het inzenden door het ene team en bevestigen (= digitale handtekening) door het andere team), per team
8. € 7,50 N.v.t. voor Holland-Noord
9a. € 7,50 N.v.t. voor Holland-Noord
9b. € 7,50 N.v.t. voor Holland-Noord
10. € 15,00 N.v.t. voor Holland-Noord
11.` € 10,00 Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van aan handtekening van de begeleider (zowel uit-als thuisspelend team) per team. Let op wanneer een jeugdteam niet begeleid is dient dit als opmerking toegevoegd te worden in het veld opmerkingen vóór het indien of bevestigen van de uitslag.
12. € 30,00 Het opzettelijk foutief invullen van het DWF beide verenigingen worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen).
13. € 15,00 Het niet gerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd per persoon.
14. € 30,00 N.V.T. voor Holland-Noord
15. € 30,00 Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd.
16 € 30,00 Het uit de competitie terugtrekken van een team, toestemming van de competitieleider is noodzakelijk.
17. € 7,50 Het niet tijdig in NAS verifiëren en bevestigen van de uitslagen door de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging per formulier. Hiervoor gelden de volgende tijden:
Wedstrijden gespeeld op maandag uiterlijk woensdag om 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op dinsdag uiterlijk donderdag om 23,59 uur
Wedstrijden gespeeld op woensdag uiterlijk vrijdag olm 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op donderdag, vrijdag of zaterdag uiterlijk zondag om 12.00 oor.
De opgelegde boetes en de wijze van betaling worden gepubliceerd in de TTR.
Eventuele reclames tegen de opgelegde boetes dienen schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen na publicatie te zijn ontvangen door de betreffende competitieleider:
ACL-overgangsklasse t/m 1e klasse, regio zuid en AJCL (jeugdcompetitie):
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
ACL regio noord:
Carel Cools, e-mail: acl-noord@nttb-hollandnoord.nl
N.B.
1. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘speler’ wordt tevens het vrouwelijk equivalent hieronder begrepen.
2. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘ACL’ (algemeen competitieleider), is hieronder voor de jeugdcompetitie de AJCL (algemeen jeugdcompetitieleider) van toepassing.