Vanaf deze competitie is het in alle afdelingscompetities verplicht om het digitaal wedstrijdformulier (DWF) te gebruiken en is het papieren wedstrijdformulier afgeschaft.

1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

 

A. SENIORENCOMPETITIE

Overgangsklasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e divisie, 2 van de 3 nrs. laatst, in volgorde van
teamrating degraderen naar de hoofdklasse. De volgorde wordt bepaald door na afloop van de competitie de teamratings te berekenen waarbij in de berekening alleen de rating van spelers wordt meegenomen die minimaal in drie wedstrijden van het team in het enkelspel hebben meegespeeld.

 

Hoofdklasse:   nrs. 1 promoveren naar de overgangsklasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse:        nrs. 1 promoveren naar de hoofdklasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse.
2e klasse:        Regio noord:
nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse, de nrs.  6 en de nr. 5 van poule C degraderen naar de 3e klasse.
Regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse, de nrs. 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse:        Regio noord:
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse, de 2 nrs.  6 met de minste punten degraderen naar de 4e klasse.
Regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse, de nrs.  6 degraderen naar de 4e klasse.
4e klasse:        Regio noord
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nr. 6 met de minste punten degradeert naar de 5e klasse.
Regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nrs. 6 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse         Regio noord:
nr. 1 promoveert naar de 4e klasse.
Regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse, nrs. 6 degraderen naar de 6e klasse.
6e klasse          nr. 1 promoveert naar de 5e klasse

LET OP!
Indien er vanuit de 3e divisie meer teams naar de afdeling degraderen dan er mogen promoveren en als gevolg hiervan de poules in de overgangsklasse uit meer dan 8 teams gaan bestaan, zal er in deze klasse, maar ook in alle lagere klassen een versterkte degradatie plaatsvinden.
Degraderen er vanuit de 3e divisie minder teams naar de afdeling dan er mogen promoveren, dan zal (zullen), indien de overgangsklasse uit minder dan 12 teams gaat bestaan, de vrijblijvende plaats(en) worden ingenomen door het (de) team(s) met de hoogste rating uit de teamsamenstellingen van de eerstvolgende competitie. Degraderen er vanuit de 1e klasse meer teams naar één van de regio's dan er mogen promoveren, dan heeft dit een versterkte degradatie in de lagere klassen in die regio tot gevolg. Indien er meerdere poules in een klasse zijn worden de extra degradanten bepaald in volgorde vanaf het laagste puntenaantal.
Zijn er maar een aantal teams die in verschillende poules op dezelfde plaats zijn geëindigd die moeten degraderen en een gelijk aantal punten hebben behaald dan zal door het opnieuw laten berekenen van de teamratings in volgorde vanaf de laagste teamrating worden bepaald wie er degraderen. Bij de berekening van deze teamrating zullen alleen de in het team opgestelde spelers worden meegenomen die daadwerkelijk in het team hebben meegespeeld. Dit is ook van toepassing indien er teams extra moeten degraderen.

B. DUOCOMPETITIE
3e klasse: nr. 1 promoveert naar de 2e klasse, de nr. 7 en 8 degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, de nrs, 6 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse, de nr. 8 degradeert naar de 6e klasse.

 

C. JEUGDCOMPETITIE REGULIER

De najaarscompetitie wordt ieder jaar naar sterkte (teamrating) ingedeeld. De nr. 1 van de 1e klasse in de najaarscompetitie promoveert naar de landelijke jeugdcompetitie. Voor de overige klassen geldt dat de kampioenen promoveren. Degradatie is er niet, tenzij door een vereniging uitdrukkelijk om degradatie wordt verzocht. Gemotiveerde verzoeken om een team voor de voorjaarscompetitie in een hogere of lagere klasse te laten indelen mogen altijd worden gedaan. Alle overige teams blijven in de voorjaarscompetitie, na de verwerking van de promotierechten en eventuele ingediende verzoeken, spelen in dezelfde klasse waar zij in de najaarscompetitie ook zijn uitgekomen. De nr. 1 uit de 1e klasse van de voorjaarscompetitie kan zich, net als overigens alle andere verenigingen die vinden dat zij een team op die sterkte hebben, inschrijven voor de eerstvolgende najaarscompetitie van de landelijke jeugdcompetitie. De beslissing of een team al dan niet een plaats in de landelijke jeugdcompetitie krijgt wordt genomen door de HJCL.

JEUGD STARTERSCOMPETITIE
De jeugd starterscompetitie wordt gespeeld als een duocompetitie dit houdt in dat een team altijd met twee spelers moet opkomen. Komt het team maar met 1 speler op dan wordt het team als niet opgekomen beschouwd.

Poules bestaande uit 7 of 8 teams
Indien een poule uit 7 of 8 team bestaat wordt deze poule, zowel in de seniorencompetities als in de jeugdcompetities na 7 wedstrijden gesplitst in een promotie- en een degradatiepoule.

2. GELIJK EINDIGEN

Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn voor promotie of degradatie, bepaalt het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Indien er na zowel set -, game- als puntentelling nog geen beslissing is gevallen volgt een beslissingswedstrijd

3. HET WEDSTRIJDROOSTER

A. SPEELDAG EN AANVANGSUUR
Het juiste aanvangsuur moet in het DWF worden ingevuld. Dit om problemen bij het niet kunnen uitspelen van een wedstrijd te voorkomen. Indien een wedstrijd te laat aanvangt moet de reden hiervan in het veld opmerkingen van het DWF worden vermeld Indien een team 60 minuten na de officiële aanvangstijd niet aanwezig is, wordt dit team als niet opgekomen beschouwd.
Arriveert het team na deze 60 minuten alsnog, dan hoeft de wedstrijd niet meer aan te vangen. Uiteraard is het toegestaan om de wedstrijd in onderling overleg gewoon te spelen.
Het is ter beoordeling van de ACL of het te laat gearriveerde team als niet opgekomen wordt beschouwd. De ACL bepaalt ook de vervangende speeldatum, die in de TTR zal worden gepubliceerd.

B. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN
Senioren:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de seniorencompetities zijn de volgende wijzigingen toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek,
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd,
c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek of het spelen in één van de vrije speelweken,
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder ook spelen vóór aanvang van de competitie.

Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE 10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.

Jeugd:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de jeugdcompetitie de zijn volgende wijzigingen
toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek,
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd,
c. Het spelen in een vrije speelweek,
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder het spelen vóór aanvang van de competitie.

Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE
10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.

Poules bestaande uit 7 of 8 teams
Poules bestaande uit 7 of 8 teams kunnen, i.v.m. het splitsen, wedstrijden niet verplaatsen na de 7e speelweek.

4. HET DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER (DWF)

De competities in de afdeling Holland-Noord gaat in het najaar 2022 volledig over naar het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Om duidelijk te maken wat er voor iedereen verandert (of hetzelfde blijft) is er door het bondsbureau een communicatiepakket gemaakt. In dit communicatiepakket lichten we de diverse rollen toe bij het gebruik van het DWF. Zie https://www.nttb.nl/communicatiepakket-implementatie-dwf-landelijk-en-holland-noord/. Dit betekent dat papieren wedstrijdformulieren per ingang van de najaarscompetitie 2022 geen enkele rechtsgeldigheid meer hebben (kunnen uiteraard nog als kladbriefje gebruikt worden).

Hieronder volgt een uitleg van het gebruik van het DWF door spelers en NPC’s
Het DWF vind je in de NTTB app die gedownload kan worden de Appstore of Google Play Store. Om het DWF in te vullen moet je je als gebruiker aanmelden en inloggen in de App. 

Invoeren van uitslagen
Er zijn twee manieren voor het invoeren van wedstrijdgegevens: op één telefoon/tablet door één team, of op meerdere door beide teams. Stem dit met je teamgenoten en tegenstander vooraf af.

Optie 1:
Op één telefoon/tablet door één team

-Alle gameuitslagen invoeren

Optie 2
Op meerdere telefoons/tablets en meerdere spelers voeren uitslagen in

Bevestigen van uitslagen (voorheen het zetten van de handtekening)

Wat te doen als de tegenstander niet komt opdagen
Het wel aanwezige team moet op het scherm ‘indeling teams’ de knop team niet opgekomen gebruiken met een opmerking in het daarvoor bestemde veld.

Wat te doen als een team niet compleet is
Wanneer een team incompleet is worden in de teamopstelling alleen de spelers ingevoerd die wel aanwezig zijn. De door de niet aanwezige speler te spelen partijen worden in het DWF geblokkeerd.

Algemene opmerkingen

Rol Wedstrijdsecretarissen)

5. OPGAVE NIEUWE SPELER BIJ EEN TEAM

Voor het toevoegen van een speler aan een team moet vooraf aan de ACL per e-mail om toestemming worden gevraagd. Bij de aanvraag moet de desbetreffende speler in NAS reeds competitiegerechtigd lid zijn. Een vereniging moet er rekening mee houden dat de toe te voegen speler op de NTTB ELO-ranglijst geen persoonlijke rating mag hebben die 100 punten of meer hoger is dan de teamrating van het team waaraan de speler moet worden toegevoegd. Is de toevoeging akkoord dan zal de ACL per e-mail aan de vereniging mededelen per welke datum de speler gerechtigd is om in de competitie uit te komen. Komt een speler al eerder uit in een competitiewedstrijd dan is hij niet gerechtigd met alle hieruit voortkomende consequenties. Indien blijkt dat een later aan een team toegevoegde speler, waar geen gegevens van bekend zijn, veel te sterk is voor de klasse van het team waaraan hij is toegevoegd, dan kan de desbetreffende speler door de competitieleider uit het team worden verwijderd. Bij een verzoek om een speler aan een team toe te voegen moet er wel rekening gehouden worden met maximaal toegestane aantal spelers per team. Een verzoek waardoor een team uit meer dan het maximaal toegestane aantal speler gaat bestaan zal altijd worden afgewezen. 
Reguliere competitie:
Een team mag, m.u.v. het laagste team van de vereniging, uit niet meer dan 6 spelers bestaan.
Duocompetitie:
Een team mag, m.u.v. het laagste team een vereniging, uit niet meer dan 5 spelers bestaan.

6. INVALLERSBEPALINGEN

Algemeen
Indien een speler van een team verhinderd is, mag een speler behorend tot dezelfde vereniging en uitkomend voor een lager < is hoger genummerd > team in dezelfde competitie, hem vervangen, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met eventueel opgelegde invalbeperkingen,
Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder vermelde regels uit het afdelingscompetitiereglement toegestaan:
6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat in het veld opmerkingen van het DWF van beide wedstrijden de betrokken aanvoerders of begeleiders wordt  vermeldt dat zij  hiermee akkoord gaan .Wanneer in ‘één van DWF ’s een  akkoordverklaringen ontbreekt, is de speler die uitkomt in twee wedstrijden, niet gerechtigd voor de wedstrijd waarin hij als invaller meespeelt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om praktische redenen afgeweken worden van de op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de sets.

A. SENIOREN
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere competitie waar hij in een team staat opgesteld.
Bij het spelen met invallers moet er wel rekening gehouden worden met de aan spelers eventueel opgelegde invalbeperkingen. Dit voorkomt boetes en het eventueel aanpassen van uitslagen i.v.m. het meespelen van een niet-gerechtigde speler.
Opgelegde invalbeperkingen zijn per e-mail aan de wedstrijdsecretarissen gemeld en zijn ook te vinden op de website van de afdeling onder “competities” en vervolgens onder invalbeperkingen.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd in de duocompetitie.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de duocompetitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd in de reguliere competitie.
Een speelster die alleen in de landelijke damescompetitie uitkomt, is ook gerechtigd om in te vallen in de afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor moet wel gelijktijdig met het invoeren van de teamsamenstelling in NAS
een verzoek bij de competitieleider worden ingediend. Gezien het grote sterkteverschil in de damescompetitie zal per geval bepaald worden vanaf welke klasse de speelster mag invallen.
Wat betreft het invallen is in de seniorencompetities ook het volgende toegestaan:
In de 5e en 6e klasse van de reguliere seniorencompetitie en de 5e klasse van de duocompetitie, mogen spelers van alle teams van een vereniging, uitkomend in dezelfde klasse, bij elkaar invallen. Echter ook bij deze regeling moet er rekening worden gehouden met eventueel opgelegde invalbeperkingen.

B. JEUGD
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in de jeugdcompetitie. Jeugdspelers die alleen staan opgesteld in de seniorencompetitie zijn niet gerechtigd om in te vallen in de jeugdcompetitie. Spelers uit de leeftijdscategorieën O23 (alleen 1e jaars) O19 en O17 die hebben gekozen om alleen in de jeugdcompetitie uit te komen, mogen ook maximaal 3 keer invallen in de afdelingsseniorencompetitie. Jeugdspelers die in de jeugd- en de seniorencompetitie niet voor dezelfde vereniging uitkomen mogen bij de vereniging waarvoor zij in de jeugdcompetitie uitkomen niet invallen in de seniorencompetitie.
Voor het invallen of uitkomen van jeugdspelers in de afdelingsseniorencompetitie zijn de volgende regels van toepassing:
Jongens landelijk A       niet lager dan 1e klasse
Jongens landelijk B       niet lager dan 2e klasse
Jongens landelijk C       niet lager dan 3e klasse
1e en 2e klasse jeugd   niet lager dan 4e klasse
3e en 4e klasse jeugd   niet lager dan 5e klasse
5e en 6e klasse jeugd   invallen in alle klassen
Tevens mogen in de 5e en 6e klasse van de jeugdcompetitie spelers van alle teams van een vereniging, uitkomend in diezelfde klasse, bij elkaar invallen.

Het is niet toegestaan dat een speler opgesteld in de reguliere jeugdcompetiitie invalt in de starters competitie. Het is ook niet toegestaan dat een speler uitkomend in de starterscompetitie invalt in de reguliere jeugd competitie.

7. ONVOLLEDIG OF NIET-OPKOMEN VAN EEN TEAM
Reguliere Competitie
Het opkomen met drie spelers is conform de reglementen verplicht. Echter het opkomen met 2 spelers wordt in de reguliere afdelingscompetities niet beboet.
Een team dat met slechts één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.

Duocompetitie
In de duocompetitie senioren en de starterscompetitie jeugd moet een team altijd met twee spelers opkomen. Een team dat slechts met één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd. Het is dan ook aan te bevelen dat een team uitkomend in een duocompetitie altijd bestaat uit meer dan twee spelers.

Bij het niet opkomen van een team moet het wel aanwezige team op het scherm ‘indeling teams’ de knop team niet opgekomen gebruiken met een opmerking in het daarvoor bestemde veld.
In het geval van het niet opkomen van een team wordt de wedstrijd door de ACL opnieuw vastgesteld. De datum van de opnieuw vastgestelde wedstrijd wordt gepubliceerd in de TTR. Het niet opgekomen team krijgt in de reguliere competitie 10 punten en in de duocompetitie 5 punten in mindering tevens wordt de bijbehorende boete opgelegd Door een niet opgekomen team kan er beroep gedaan worden op overmacht. Dit beroep moet uiterlijk 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk zijn ingediend bij de betreffende ACL. Het team moet een afschrift van het beroep sturen aan de andere vereniging. De ACL beslist of er inderdaad sprake is van overmacht. Wanneer een team gedurende een competitie tweemaal niet opkomt wordt het team door de ACL uit de competitie genomen en is automatisch degradant.
In de jeugdcompetitie krijgt een team dat niet opkomt alleen de bijbehorende boete opgelegd en worden er geen 10 punten in mindering gebracht.

8. TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM
De verenigingen hebben de verplichting de door hen opgegeven teams de competitie tot het einde toe te laten spelen. Een vereniging die een team uit de competitie wenst terug te trekken dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de ACL. In dit verzoek moeten zeer gegronde redenen voor de terugtrekking worden aangegeven. De ACL kan het verzoek afwijzen. Indien een verzoek tot terugtrekking door de ACL wordt ingewilligd dient de betreffende vereniging alle andere verenigingen in de poule per e-mail op de hoogte te stellen van de terugtrekking waarbij de ACL in de CC van het e-mailbericht gezet moet worden.  Op het
terugtrekken van een team staat een boete. Alle punten behaald tegen een teruggetrokken team worden uit de stand verwijderd. Een door een vereniging teruggetrokken of door de ACL uit de competitie genomen team wordt niet meer in de stand opgenomen en zal als degradant in de desbetreffende poule worden beschouwd. De vereniging heeft de volgende competitie recht op een plaats in de eerstvolgende lagere klasse.

9. LEGITIMATIE
Alle spelers moeten zich tijdens officiële wedstrijden kunnen legitimeren met het digitale lidmaatschapsbewijs of de NTTB-ledenpas. Tijdens een competitiewedstrijd kan een door de afdeling aangestelde functionaris spelers vragen zich te legitimeren en dient op eerste verzoek de legitimatie getoond te worden.

10. BOETES
Om boetes te vermijden worden de volgende punten onder de aandacht gebracht:

.
De volgende boetes kunnen worden opgelegd:
€   7,00 Te laat inzenden c.q. invoeren in NAS van de verenigings- en/of teamgegevens per soort gegeven.
€   7,00 Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter.
€   5,00 Het niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd.
€ 22,50 Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip of plaats.
€   7,00 Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd.
€   5,00 Het niet kunnen tonen van een ledenpas of legitimatie tijdens een competitiewedstrijd, per persoon.
€   5,00 Het DWF is leidend wanneer dit door één of beide teams niet of niet compleet wordt ingevuld (inclusief het inzenden door ene en bevestigen door het andere team) per team
€   7,00 Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van aan handtekening van de begeleider (zowel uit-
als thuisspelend team) per team. Let op wanneer een jeugdteam niet begeleid is dient dit als opmerking toegevoegd te worden in het veld opmerkingen vóór het indien of bevestigen van de uitslag.
€ 22,50 Het opzettelijk foutief invullen van het DWF beide verenigingen worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen).
€ 11,50 Het niet gerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd per persoon.
€ 22,50 Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd.
€ 22,50 Het uit de competitie terugtrekken van een team, toestemming van de competitieleider is noodzakelijk.
€ 10,00 Het niet tijdig in NAS verifiëren en bevestigen van de uitslagen indoor de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging per formulier. Hiervoor gelden de volgende tijden:
Wedstrijden gespeeld op maandag uiterlijk woensdag om 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op dinsdag uiterlijk donderdag om 23,59 uur
Wedstrijden gespeeld op woensdag uiterlijk vrijdag olm 23.59 uur
Wedstrijden gespeeld op donderdag, vrijdag of zaterdag uiterlijk zondag om 12.00 oor.

De opgelegde boetes en de wijze van betaling worden gepubliceerd in de TTR.
Eventuele reclames tegen de opgelegde boetes dienen schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen na publicatie te zijn ontvangen door de betreffende competitieleider:

ACL-overgangsklasse t/m 1e klasse, regio zuid en AJCL (jeugdcompetitie):
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl

ACL regio noord:
Carel Cools, e-mail: acl-noord@nttb-hollandnoord.nl

N.B.
1. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘speler’ wordt tevens het vrouwelijk equivalent hieronder begrepen.
2. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘ACL’(afdelingscompetitieleider), is hieronder voor de jeugdcompetitie de AJCL (afdelingsjeugdcompetitieleider) van toepassing.