AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2021

1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

A. SENIORENCOMPETITIE
Overgangsklasse: nrs. 1 promoveren naar de landelijke 3e divisie, nrs. 6 degraderen naar de hoofdklasse.
Hoofdklasse: nrs. 1 promoveren naar de overgangsklasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse: nrs. 1 promoveren naar de hoofdklasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse.
2e klasse: regio noord:
nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse, nrs. 6 degeaderen naar de 3e klasse
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse, de nrs. 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse: regio noord:
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse, de 2 nrs. 6 in volgorde vanaf het laagste puntenaantal
degraderen naar de 4e klasse
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse, de nrs. 6 en 2 nrs. 5 in volgorde vanaf het laagste puntenaantal degraderen naar de 4e klasse.
4e klasse: regio noord
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nr. 6 in volgorde vanaf het laagste puntenaantal degradeert naar de 5e klasse.
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nrs. 6 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse regio noord:
Nr. 1 promoveert naar de 4e klasse.
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 6e klasse.
LET OP!
Indien er vanuit de 3e divisie meer teams naar de afdeling degraderen dan er mogen promoveren en als gevolg daarvan de poules in de overgangsklasse uit meer dan 8 teams gaan bestaan, zal er in deze klasse, maar ook in alle lagere klassen een versterkte degradatie plaatsvinden.
Degraderen er vanuit de 3e divisie minder teams naar de afdeling dan er mogen promoveren, dan zal (zullen), indien de overgangsklasse uit minder dan 12 teams gaat bestaan, de vrijblijvende plaats(en) worden ingenomen door het (de) team(s) met de hoogste rating uit de teamsamenstellingen van de eerstvolgende competitie. Degraderen er vanuit de 1e klasse meer teams naar één van de regio's dan er mogen promoveren, dan heeft dit een versterkte degradatie in de lagere klassen in die regio tot gevolg. Indien er meerdere poules in een klasse zijn worden de extra degradanten bepaald in volgorde vanaf het laagste puntenaantal.
Zijn er maar een aantal teams die in verschillende poules op dezelfde plaats zijn geëindigd die moeten degraderen en een gelijk aantal punten hebben behaald dan zal door het opnieuw laten berekenen van de teamratings in volgorde vanaf de laagste teamrating worden bepaald wie er degraderen. Bij de berekening van deze teamrating zullen alleen de in het team opgestelde spelers worden meegenomen die daadwerkelijk in het team hebben meegespeeld. Dit is ook van toepassing indien er teams extra moeten degraderen.

B. DUOCOMPETITIE
3e klasse: nr. 1 promoveert naar de 2e klasse, de nr. 6 degradeert naar de 4e klasse.
4e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, de teams die eindigen op laatste plaats van een poule degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse.
C. JEUGDCOMPETITIE
De najaarscompetitie wordt ieder jaar naar sterkte (teamrating) ingedeeld. De nr. 1 van de 1e klasse in de najaarscompetitie promoveert naar de landelijke jeugdcompetitie. Voor de overige klassen geldt dat de kampioenen promoveren. Degradatie is er niet, tenzij door een vereniging uitdrukkelijk om degradatie wordt verzocht. Gemotiveerde verzoeken om een team voor de voorjaarscompetitie in een hogere of lagere klasse te laten indelen mogen altijd worden gedaan. Alle overige teams blijven in de voorjaarscompetitie, na de verwerking van de promotierechten en eventuele ingediende verzoeken, spelen in dezelfde klasse waar zij in de najaarscompetitie ook zijn uitgekomen. De nr. 1 uit de 1e klasse van de voorjaarscompetitie kan zich, net als overigens alle andere verenigingen die vinden dat zij een team op die sterkte hebben, inschrijven voor de

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2021

eerstvolgende najaarscompetitie van de landelijke jeugdcompetitie. De beslissing of een team al dan niet een plaats in de landelijke jeugdcompetitie krijgt wordt genomen door de HJCL.
POULES MET 7 OF 8 TEAMS
Bestaat een poule uit 7 of 8 teams dan zal deze poule na 7 wedstijden gesplit worden in een promotie- en degradatiepoule waarbij de returns van de eerder gespeeld wedstrijden worden gespeeld.
2. GELIJK EINDIGEN
Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn voor promotie of degradatie, bepaalt het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Als er na zowel set -, game- als puntentelling nog geen beslissing is gevallen volgt een beslissingswedstrijd.
3. HET WEDSTRIJDROOSTER
A. SPEELDAG EN AANVANGSUUR
Het juiste aanvangsuur moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit om problemen bij het niet kunnen uitspelen van een wedstrijd te voorkomen. Indien een wedstrijd te laat aanvangt moet de reden hiervan op de achterkant van het formulier worden vermeld en moet deze aantekening door beide aanvoerders worden ondertekend. Indien een team 60 minuten na de officiële aanvangstijd niet aanwezig is, wordt dit team als niet opgekomen beschouwd.
Arriveert het team na deze 60 minuten alsnog, dan hoeft de wedstrijd niet meer aan te vangen. Uiteraard is het toegestaan om de wedstrijd in onderling overleg gewoon te spelen.
Het is ter beoordeling van de ACL of het te laat gearriveerde team als niet opgekomen wordt beschouwd. De ACL bepaalt ook de vervangende speeldatum, die in de TTR zal worden gepubliceerd.
B. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN
Senioren:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de seniorencompetities zijn de volgende wijzigingen toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek,
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd,
c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek of het spelen in één van de vrije weken,
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder ook spelen vóór aanvang van de competitie.
Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE 10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.
Jeugd:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de jeugdcompetitie de zijn volgende wijzigingen
toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek,
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd,
c. Het spelen in een vrije speelweek,
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder ook het spelen vóór aanvang van de competitie.
Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE
10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.
4. HET WEDSTRIJDFORMULIER
DUOCOMPETITIE
Voor wedstrijden in de duocompetitie moet gebruik gemaakt worden van de voor de duocompetitie bestemde formulieren. Boekjes met deze formulieren zijn te bestellen via de webshop van de NTTB.

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2021

Wedstrijden in de duocompetitie waarvan de uitslagen zijn ingevuld op formulieren bestemd voor de reguliere
competitie worden niet geaccepteerd.
Informatie over verzending van wedstrijdformulieren
Deze competitie wordt de pilot met het digitale wedstrijdformulier (DWF) voortgezet. Het deelnemen aan deze pilot
is niet verplicht, maar de verenigingen worden zeer dringend geadviseerd om met alle teams aan deze pilot mee te doen, zodat de spelers hiermee ervaring hebben opgedaan wanneer het DWF m.i.v. de voorjaarscompetitie 2022 definitief wordt ingevoerd. De thuisspelende vereniging vult het DWF in de app in, terwijl de uitspelende vereniging het DWF moet bevestigen. Wij adviseren de bezoekende teams om het bevestigen meteen na afloop van de wedstrijd te doen.
Voor gebruik van het DWF zullen er nog nadere regels worden opgesteld, die z.s.m. na het beschikbaar komen van de app gepubliceerd zullen worden.
Aangezien het gebruik van het DWF deze competitie nog in een pilot fase is moet ook het papieren wedstrijdformulier nog gewoon worden ingevuld en conform de regels, liefst per e-mail, aan de afdeling worden gestuurd.
Het papieren wedstrijdformulier zal deze competitie nog leidend zijn
Wordt het DWF ingevuld dan is het niet meer nodig om het formulier in NAS in te voeren, wel moet deze wedstrijd door de wedstrijdsecretaris conform de daarvoor geldende regels in NAS nog worden bevestigd.
Wordt er geen DWF ingevuld dan moet het formulier gewoon, conform de regels, in NAS worden ingevoerd.
Ten aanzien van het inzenden van de wedstrijdformulieren van de afdelingscompetities hebben de verenigingen
de keuze uit de volgende twee mogelijkheden:
1. verzending van gescande wedstrijdformulieren per e-mail;
2. verzending per post.
Van de onder 1. genoemde mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. ieder wedstrijdformulier moet op normaal formaat apart worden gescand en als pdf-bestand worden opgeslagen; b. iedere scan moet als naam het wedstrijdnummer van de betreffende competitiewedstrijd krijgen, bijvoorbeeld: 12345.pdf. c. de vereniging is verantwoordelijk voor het bewaren van het originele wedstrijdformulier totdat de eindstanden van de competitie definitief zijn vastgesteld en gepubliceerd in de TTR.
d. indien het verloop van de competitie dit noodzakelijk maakt, dient op eerste verzoek van de ACL de verantwoordelijke vereniging alsnog het originele wedstrijdformulier via de post in te zenden. Is de thuisspelende vereniging n.a.v. een verzoek van de ACL, om wat voor reden dan ook, niet in staat om binnen de gestelde termijn het originele wedstrijdformulier toe te sturen, dan zal de ACL een beslissing nemen. De verantwoordelijkheid van de vereniging bij het ontbreken van het originele wedstrijdformulier zal hierbij sterk worden meegewogen. Tevens zal een boete worden opgelegd voor het niet ontvangen van het originele wedstrijdformulier
e. staat op de achterzijde van het wedstrijdformulier een aantekening dan moet ook de achterzijde van het formulier worden gescand en gelijktijdig met het originele formulier worden meegestuurd.
Daarnaast blijven ook de volgende regels onverkort van kracht:
1. Het wedstrijdformulier moet uiterlijk 2 postwerkdagen na de wedstrijddag door de afdeling, bij voorkeur per e-mail, of als het niet anders kan per post zijn ontvangen.
2. De thuisspelende vereniging is verplicht om de formulieren van de thuiswedstrijden z.s.m., maar uiterlijk 2 dagen, na de wedstrijddag in NAS te hebben ingevoerd. Verenigingen waar wedstrijden worden gespeeld op vrijdag of zaterdag moeten de wedstrijdformulieren uiterlijk zondag vóór 12.00 uur in NAS hebben ingevoerd. Het niet tijdig of het niet correct in NAS invoeren van de wedstrijdformulieren wordt beboet.
3. Het formulier moet in drievoud worden ingevuld. Het origineel is voor de afdeling (indien verzonden per post) of thuisspelende vereniging (indien verzonden per e-mail), de verdere verdeling van de kopieën staat op het wedstrijdformulier vermeld.
4. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdformulier en het op tijd, wanneer dit nog per post gebeurd, versturen van het originele wedstrijdformulier of conform de hierboven vermelde richtlijnen het wedstrijdformulier te scannen en te mailen.

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2021

Het bezoekende team is zelfverantwoordelijk voor het plaatsen van een handtekening en het correct invullen van alle gegevens van het bezoekende team op het wedstrijdformulier. Indien deze gegevens niet compleet of niet juist zijn wordt het bezoekende team hiervoor beboet.
5. Indien een tegenstander niet opkomt, dient er wel een wedstrijdformulier ingevuld te worden. Dit formulier moet via post of e-mail worden verzonden aan de betreffende ACL en de kopie bestemd voor de tegenpartij per post aan de wedstrijdsecretaris van het niet opgekomen team, of bij verzending van het wedstrijdformulier per e-mail via vermelding in CC van de mail aan de ACL
Alle wedstijdformulien moeten, liefst per e-mail, of als het echt niet anders kan per post, gestuurd worden naar:


Dhr. R.J. van de Water
De Kempenaerstraat 73
1051 CL Amsterdam
e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl

5. OPGAVE NIEUWE SPELER BIJ EEN TEAM
Voor het toevoegen van een speler aan een team moet vooraf aan de ACL per e-mail om toestemming worden gevraagd. Bij de aanvraag moet de desbetreffende speler in NAS reeds competitiegerechtigd lid zijn. Een vereniging moet er rekening mee houden dat de toe te voegen speler op de NTTB ELO-ranglijst geen persoonlijke rating mag hebben die 100 punten of meer hoger is dan de teamrating van het team waaraan de speler moet worden toegevoegd. Is de toevoeging akkoord dan zal de ACL per e-mail aan de vereniging mededelen per welke datum de speler gerechtigd is om in de competitie uit te komen. Komt een speler al eerder uit in een competitiewedstrijd dan is hij niet gerechtigd met alle hieruit voortkomende consequenties. Indien blijkt dat een later aan een team toegevoegde speler, waar geen gegevens van bekend zijn, veel te sterk is voor de klasse van het team waaraan hij is toegevoegd, dan kan de desbetreffende speler door de competitieleider uit het team worden verwijderd. Bij een verzoek om een speler aan een team toe te voegen moet er wel rekening gehouden worden met maximaal toegestane aantal spelers per team. Een verzoek waardoor een team uit meer dan het maximaal toegestane aantal speler gaat bestaan zal altijd worden afgewezen.
Reguliere competitie:
Een team mag, m.u.v. het laagste team van de vereniging, uit niet meer dan 6 spelers bestaan.
Duocompetitie:
Een team mag, m.u.v. het laagste team een vereniging, uit niet meer dan 5 spelers bestaan.

6. INVALLERSBEPALINGEN
Algemeen
Indien een speler van een team verhinderd is, mag een speler behorend tot dezelfde vereniging en uitkomend voor een lager < is hoger genummerd > team in dezelfde competitie, hem vervangen.
Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder vermelde regels uit het afdelingscompetitiereglement toegestaan:
6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat vóór aanvang van beide wedstrijden alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de achterzijde van het originele wedstrijdformulier van de wedstrijd waarin de speler invalt voor akkoord hebben getekend. Indien op dit formulier één of meerdere handtekeningen voor dit akkoord ontbreken, is de speler die uitkomt in twee wedstrijden, niet gerechtigd voor de wedstrijd waarin hij als invaller meespeelt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om praktische redenen afgeweken worden van de op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de sets.

A. SENIOREN
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere competitie waar hij in een team staat opgesteld. Op het wedstrijdformulier moet duidelijk aangegeven worden uit welk team de invaller afkomstig is.
Bij het spelen met invallers moet er wel rekening gehouden worden met de aan spelers opgelegde invalbeperkingen. Dit voorkomt boetes en het eventueel aanpassen van uitslagen i.v.m. het meespelen van een niet-gerechtigde speler.

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2021

Opgelegde invalbeperkingen zijn per e-mail aan de wedstrijdsecretarissen gemeld en zijn ook te vinden op de website van de afdeling onder “competities” en vervolgens onder invalbeperkingen.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd in de duocompetitie.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de duocompetitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd in de reguliere competitie.
Een speelster die alleen in de landelijke damescompetitie uitkomt, is ook gerechtigd om in te vallen in de afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor moet wel gelijktijdig met het invoeren van de teamsamenstelling in NAS
een verzoek bij de competitieleider worden ingediend. Gezien het grote sterkteverschil in de damescompetitie zal per geval bepaald worden vanaf welke klasse de speelster mag invallen.
Wat betreft het invallen is in de seniorencompetitie ook het volgende toegestaan:
In de 5e klasse van zowel de reguliere seniorencompetitie als de duocompetitie, mogen spelers van alle teams van een vereniging, uitkomend in dezelfde klasse, bij elkaar invallen. Echter ook bij deze regeling moet er rekening worden gehouden met eventueel opgelegde invalbeperkingen.

B. JEUGD
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in de jeugdcompetitie. Jeugdspelers die alleen staan opgesteld in de seniorencompetitie zijn niet gerechtigd om in te vallen in de jeugdcompetitie. Junioren en eerstejaars senioren die hebben gekozen om alleen in de jeugdcompetitie uit te komen, mogen ook maximaal 3 keer invallen in de afdelingsseniorencompetitie. Daartoe gerechtigde jeugdspelers, die voor verschillende verenigingen uitkomen in de jeugd- en de seniorencompetitie, mogen bij de vereniging waarvoor zij in de jeugdcompetitie uitkomen niet invallen in de seniorencompetitie.
Op het wedstrijdformulier moet duidelijk worden aangegeven uit welk team de invaller afkomstig is.
Voor het invallen of uitkomen van jeugdspelers in de afdelingsseniorencompetitie zijn de volgende regels van toepassing:
Jongens landelijk A niet lager dan 1e klasse
Jongens landelijk B niet lager dan 2e klasse
Jongens landelijk C niet lager dan 3e klasse
1e en 2e klasse jeugd niet lager dan 4e klasse
3e en 4e klasse jeugd niet lager dan 5e klasse
5e en 6e klasse jeugd invallen in alle klassen
Tevens mogen in de 5e en 6e klasse van de jeugdcompetitie spelers van alle teams van een vereniging, uitkomend in diezelfde klasse, bij elkaar invallen.

7. ONVOLLEDIG OF NIET-OPKOMEN VAN EEN TEAM
Reguliere Competitie
Het opkomen met drie spelers is conform de reglementen verplicht. Echter het onvolledig opkomen, dit is het opkomen met 2 spelers, wordt in de reguliere afdelingscompetities niet beboet.
Een team dat met slechts één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
Duocompetitie
In de duocompetitie moet een team altijd met twee spelers opkomen. Een team dat slechts met één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
Bij het niet opkomen van een team moet er wel een wedstrijdformulier worden opgestuurd, zowel naar de betreffende ACL als naar de wedstrijdsecretaris van de niet opgekomen tegenstander. Als een team niet opkomt wordt de wedstrijd door de ACL opnieuw vastgesteld. De datum van de opnieuw vastgestelde wedstrijd wordt gepubliceerd in de TTR. Het niet opgekomen team krijgt 10 punten in mindering en de bijbehorende boete wordt opgelegd. Indien een team niet is opgekomen kan een beroep gedaan worden op overmacht. Dit beroep moet uiterlijk 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk zijn ingediend bij de betreffende ACL. Het team moet een afschrift van het beroep sturen aan de andere vereniging. De ACL beslist of er inderdaad sprake is van overmacht. Wanneer een team gedurende een competitie tweemaal niet opkomt wordt het team door de ACL uit de competitie genomen.
In de jeugdcompetitie krijgt een team dat niet opkomt alleen de bijbehorende boete opgelegd en worden er geen 10 punten in mindering gebracht.

8. TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM
De verenigingen hebben de verplichting de door hen opgegeven teams de competitie tot het einde toe te

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2021

laten spelen. Een vereniging die een team uit de competitie wenst terug te trekken dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de ACL. In dit verzoek moeten zeer gegronde redenen voor de terugtrekking worden aangegeven. De ACL kan het verzoek afwijzen. Indien een verzoek tot terugtrekking door de ACL wordt ingewilligd dient de betreffende vereniging alle andere verenigingen in de poule per e-mail op de hoogte te stellen van de terugtrekking waarbij de ACL in de CC van het e-mailbericht gezet moet worden. Op het
terugtrekken van een team staat een boete. Alle punten behaald tegen een teruggetrokken team worden uit de stand verwijderd. Een door een vereniging teruggetrokken of door de ACL uit de competitie genomen team wordt niet meer in de stand opgenomen en zal als degradant in de desbetreffende poule worden beschouwd. De vereniging heeft de volgende competitie recht op een plaats in de eerstvolgende lagere klasse.

9. LEGITIMATIE
Alle spelers moeten zich tijdens officiële wedstrijden kunnen legitimeren met het digitale lidmaatschapsbewijs of de NTTB-ledenpas. Indien die laatste door nieuwe leden nog niet is ontvangen, met een officieel ID-bewijs. Tijdens een competitiewedstrijd kan een door de afdeling aangestelde functionaris spelers vragen zich te legitimeren en dient op eerste verzoek de legitimatie getoond te worden.

10. BOETES
Om boetes te vermijden worden de volgende punten onder de aandacht gebracht:
a. Het reglementair verplicht vermelden van de teamaanvoerders;
b. Het controleren van de ledenpassen van de spelers door de aanvoerders van beide teams;
c. Het controleren of het wedstrijdformulier door beide aanvoerders is ondertekend;
d. Het erop toezien dat vooral het wedstrijdnummer, de bondsnummers, de uitslagen, de persoonlijke
resultaten en het teamnummer van eventuele invallers correct en duidelijk zijn ingevuld.
De volgende boetes kunnen worden opgelegd:
€ 7,00 Te laat inzenden c.q. invoeren in NAS van de verenigings- en/of teamgegevens per soort gegeven.
€ 7,00 Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter.
€ 5,00 Het niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd.
€ 22,50 Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip of plaats. (verdere maatregelen
kunnen volgen)
€ 7,00 Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd.
€ 5,00 Het niet kunnen tonen van een ledenpas of legitimatie tijdens een competitiewedstrijd, per persoon.
€ 5,00 Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen of invoeren in NAS van het wedstrijdformulier.
€ 5,00 Het te laat inzenden van een wedstrijdformulier, per formulier.
€ 10,00 Het te laat inzenden van een wedstrijdformulier, later dan 1 week na het gestelde tijdstip, per formulier.
€ 7,00 Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van aan handtekening van de begeleider (zowel uit-
als thuisspelend), per team.
€ 22,50 Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier, beide verenigingen worden beboet (verdere
maatregelen kunnen volgen).
€ 11,50 Het niet gerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd per persoon.
€ 22,50 Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd.
€ 22,50 Het uit de competitie terugtrekken van een team, toestemming van de competitieleider is noodzakelijk.
€ 10,00 Het niet tijdig invoeren van de wedstrijdformulieren in NAS, per formulier.
De opgelegde boetes en de wijze van betaling worden gepubliceerd in de TTR.
Eventuele reclames tegen de opgelegde boetes dienen schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen na publicatie te zijn ontvangen door de betreffende competitieleider:
ACL-overgangsklasse t/m 1e klasse, regio zuid en AJCL (jeugdcompetitie):
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
ACL regio noord:
Carel Cools, e-mail: acl-noord@nttb-hollandnoord.nl
N.B.
1. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘speler’ wordt tevens het vrouwelijk equivalent hieronder begrepen.
2. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘ACL’(afdelingscompetitieleider), is hieronder voor de jeugdcompetitie
de AJCL (afdelingsjeugdcompetitieleider) van toepassing.