AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES NAJAAR 2020

 

SPEELDAG EN AANVANGSUUR
Het juiste aanvangsuur moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit om problemen bij het niet
kunnen uitspelen van een wedstrijd te voorkomen. Indien een wedstrijd te laat aanvangt moet de reden
hiervan op de achterkant van het formulier worden vermeld en moet deze aantekening door beide
aanvoerders worden ondertekend. Indien een team 60 minuten na de officiële aanvangstijd niet aanwezig is,
wordt dit team als niet opgekomen beschouwd.
Arriveert het team na deze 60 minuten alsnog, dan hoeft de wedstrijd niet meer aan te vangen. Uiteraard is
het toegestaan om de wedstrijd in onderling overleg gewoon te spelen.
Het is ter beoordeling van de ACL of het te laat gearriveerde team als niet-opgekomen wordt beschouwd. De
ACL bepaalt ook de vervangende speeldatum, die in de TTR zal worden gepubliceerd.

HET DUBBELSPEL
Hoewel het dubbelspel gespeeld kan worden, is het mogelijk dat vanwege het coronavirus
één of beide teams het dubbelspel toch niet willen spelen. In dat geval is het volgende van
toepassing:

VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN
Senioren:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden zijn de volgende wijzigingen toegestaan:

Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen vooraf
per e-mail te worden geïnformeerd.

DUOCOMPETITIE

Wedstrijdboekjes

Voor wedstrijden in de duocompetitie moet gebruik gemaakt worden van de voor de duocompetitie bestemde
formulieren. Boekjes met deze formulieren zijn te bestellen via de webshop van de NTTB.
Wedstrijden in de duocompetitie, waarvan de uitslagen zijn ingevuld op formulieren bestemd voor de reguliere
competitie, worden niet geaccepteerd.

Wedstrijduitslagen

Deze competitie wordt er een pilot gehouden met het digitale wedstrijdformulier (DWF). Deelname aan deze pilot is niet verplicht, maar de verenigingen wordt sterk geadviseerd om met alle teams aan deze pilot mee te doen, zodat de spelers voldoende ervaring met het DWF hebben als dit m.i.v. de voorjaarscompetitie 2021 definitief wordt ingevoerd. De thuisspelende vereniging vult het DWF in de app in, terwijl de uitspelende vereniging het DWF moet bevestigen. Wij adviseren alle teams om dit meteen na afloop van de wedstrijd te doen.
Het papieren wedstrijdformulier zal deze competitie nog leidend zijn.
Voor gebruik van het DWF zullen er nog nadere regels worden opgesteld, die z.s.m. na het beschikbaar komen van de app gepubliceerd zullen worden. Aangezien het een pilot betreft, moet het papieren wedstrijdformulier gedurende deze competitie nog gewoon worden ingevuld en conform de regels, liefst per e-mail, aan de afdeling worden gestuurd.
Wordt het DWF ingevuld dan is het niet meer nodig om het formulier in NAS in te voeren, wel moet
deze wedstrijd, conform de daarvoor geldende regels in NAS nog worden bevestigd.
Wordt er geen DWF ingevuld dan moet het formulier gewoon, conform de regels, in NAS worden
ingevoerd.

en het op tijd, wanneer dit nog per post gebeurd, versturen van het originele wedstrijdformulier of
conform de hierboven vermelde richtlijnen het wedstrijdformulier te scannen en te mailen.
Het bezoekende team is zelfverantwoordelijk voor het plaatsen van een handtekening en het
correct invullen van alle gegevens van het bezoekende team op het wedstrijdformulier. Indien
deze gegevens niet compleet of niet juist zijn wordt het bezoekende team hiervoor beboet.

formulier moet via post of e-mail worden verzonden aan de betreffende ACL en de kopie bestemd
voor de tegenpartij per post aan de wedstrijdsecretaris van het niet opgekomen team, of bij
verzending van het wedstrijdformulier per e-mail via vermelding in CC van de mail aan de ACL

Alle wedstrijdformulieren moeten, liefst per e-mail, of als het echt niet anders kan, per post, gestuurd
worden naar:
Dhr. R.J. van de Water
De Kempenaerstraat 73
1051 CL Amsterdam
e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl

Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere competitie waar hij in een
team staat opgesteld. Op het wedstrijdformulier moet duidelijk aangegeven worden uit welk team de invaller
afkomstig is.

Wat betreft het invallen is in de seniorencompetitie ook het volgende toegestaan:
In de 5e en 6e klasse van zowel de reguliere seniorencompetitie als de duocompetitie, mogen spelers van alle
teams van een vereniging, uitkomend in dezelfde klasse, bij elkaar invallen. Echter ook bij deze regeling
moet er rekening worden gehouden met eventueel opgelegde invalbeperkingen.

Reguliere Competitie

Een team mag met twee spelers opkomen

Een team moet met twee spelers opkomen.

Alle spelers moeten zich tijdens officiële wedstrijden kunnen legitimeren met het digitale lidmaatschapsbewijs
of de NTTB-ledenpas. Indien die laatste door nieuwe leden nog niet is ontvangen, met een officieel ID-bewijs.
Tijdens een competitiewedstrijd kan een door de afdeling aangestelde functionaris spelers vragen zich te
legitimeren en dient op eerste verzoek de legitimatie getoond te worden.