AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2019

1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

A. SENIORENCOMPETITIE
Overgangsklasse: nrs. 1 promoveren naar de landelijke 3e divisie. De nr.7 uit poule A en de nr. 6 uit poule
B degraderen naar de hoofdklasse.
Hoofdklasse: nrs. 1 promoveren naar de overgangsklasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse: nrs. 1 promoveren naar de hoofdklasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse.
Regio Zuid
2e klasse: nrs. 1 proveren naar de 1e klasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse.
Regio Noord
nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse. De nrs. 6 en 2 nrs. 5 in volgorde vanaf het laagste puntenaantal
degraderen naar de 3e klasse.
Regio Zuid
3e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naar de 4e klasse.
Regio Noord
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse. De 4 nrs. 6 in volgorde vanaf het laagste puntenaantal
degraderen naar de 4e klasse.
Regio Zuid
4e klasse nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse. Teams die als laatste eindigen in de poule degraderen naar
naar de 5e klasse.
Regio Noord
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse. De nr. 6 in volgorde met het laagste puntenaantal degradeert
naar de 5e klasse.
Regio Zuid
5e klasse nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse. De nrs. 6 degraderen naar de 6e klasse.
Regio Noord
nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse.
6e klasse nrs. 1 promoveren naar de 5e klasse. (alleen regio Zuid)

LET OP!
Indien er vanuit de 3e divisie meer teams naar de afdeling degraderen dan er mogen promoveren en de
poules in de overgangsklasse zouden hierdoor uit meer dan 8 teams gaan bestaan, dan zal in deze klasse
maar ook in alle lagere klassen een versterkte degradatie plaatsvinden. Indien een poule in de
overgangsklasse uit 7 of 8 teams gaat bestaan worst de poule na de 7e speelweek gesplitst in een promotieen
degradatiepoule. In deze poules worden de returns van de eerder gespeelde wedstrijden gespeeld.
Degraderen er vanuit de 3e divisie minder teams naar de afdeling dan er mogen promoveren dan zal, indien
de overgangsklasse uit minder dan 12 teams gaat bestaan, de vrij blijvende plaats(en) worden ingenomen
door het (de) team(s) met de hoogste rating uit de teamsamenstellingen van de eerstvolgende competitie.
Wanneer er vanuit de 1e klasse meer teams naar één van de regio's degraderen dan er vanuit die regio
mogen promoveren, heeft dit een versterkte degradatie in de lagere klassen tot gevolg. Indien er meerdere
poules in een klasse zijn worden de extra degradanten bepaald in volgorde vanaf het laagste puntenaantal.

B. DUOCOMPETITIE
3e klasse: nr. 1 promoveert naar de 2e klasse. De nr. 6 degradeert naar de 4e klasse.
4e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse. De nrs. 5 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse. De nrs. 5 degraderen naar de 6e klasse.

C. JEUGDCOMPETITIE
De najaarscompetitie wordt ieder jaar naar sterkte (teamrating) ingedeeld. Aan het einde van de najaarscompetitie
promoveert de nr. 1 van de 1e klasse naar de landelijke juniorencompetitie.
Voor de overige klassen geldt dat de kampioenen promoveren. Degradatie is er niet, tenzij door een
vereniging uitdrukkelijk om degradatie wordt verzocht. Gemotiveerde verzoeken om een team voor de
voorjaarscompetitie in een hogere of lagere klasse te laten indelen mogen altijd worden gedaan. Alle overige
teams blijven in de voorjaarscompetitie, na de verwerking van de promotierechten en eventuele ingediende
verzoeken, spelen in dezelfde klasse waar zij in de najaarscompetitie ook zijn uitgekomen.
De nr. 1 uit de 1e klasse van de voorjaarscompetitie mag zich voor de eerstvolgende najaarscompetitie
inschrijven voor de landelijke juniorencompetitie. De beslissing of het team al dan niet een plaats in de
landelijke competitie krijgt wordt uiteindelijk genomen door de HJCL.

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2019

2. GELIJK EINDIGEN
Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn voor promotie of degradatie, bepaalt het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Als er na zowel game- als puntentelling nog geen beslissing is gevallen, volgt een beslissingswedstrijd.

3. HET WEDSTRIJDROOSTER

A. SPEELDAG EN AANVANGSUUR
Het juiste aanvangsuur moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit om problemen bij het niet kunnen uitspelen van een wedstrijd te voorkomen. Indien een wedstrijd te laat aanvangt moet de reden hiervan op de achterkant van het formulier worden vermeld en moet deze aantekening door beide aanvoerders worden ondertekend. Indien een team 60 minuten na de officiële aanvangstijd niet aanwezig is, wordt dit team als niet opgekomen beschouwd.
Arriveert het team na deze 60 minuten alsnog, dan hoeft de wedstrijd niet meer aan te vangen. Uiteraard is het toegestaan om de wedstrijd in onderling overleg gewoon te spelen.
Het is ter beoordeling van de ACL of het te laat gearriveerde team als niet opgekomen wordt beschouwd. De ACL bepaalt ook de vervangende speeldatum, die in de TTR zal worden gepubliceerd.
Het spelen van een wedstrijd op 2 tafels
N.a.v. hierover gestelde vragen heeft het AB besloten dat het spelen van een competitiewedstrijd op twee tafels in de afdelingscompetitie is toegestaan als daartoe in de speelzaal de mogelijkheid bestaat. Uiteraard moeten in
de seniorencompetitie beide aanvoerders en in de juniorencompetitie beide begeleiders akkoord gaan met het op twee tafels afwerken van een wedstrijd.
Daarnaast wil het AB uw sportieve medewerking vragen in de volgende situatie: binnen onze afdeling zijn er ook een aantal verenigingen, zowel in de senioren- als de juniorencompetitie, die hun accommodatie huren. Zij zijn daarbij strikt gebonden aan de sluitingstijd zoals deze door de verhuurder is opgelegd.
Nu kan het voorkomen dat wedstrijden langer dreigen te gaan duren dan de strikte sluitingstijd. Wanneer zich dit voordoet wordt een beroep gedaan op de betreffende teams om er voor te zorgen dat de wedstrijd voor de sluitingstijd wordt afgerond.
Het kan hierdoor voorkomen dat er op meerdere tafels tegelijk moet worden gespeeld.
Het AB verzoekt een ieder hiermee rekening te houden en daaraan mee te werken. In gevallen waarin een wedstrijd om bovenstaande reden niet kan worden uitgespeeld bepaald de competitieleider wat er met de niet gespeelde en/of niet uitgespeelde wedstrijden gaat gebeuren. Daarnaast is belangrijk of er wel of geen medewerking was om op meerdere tafels te spelen. Bij geen medewerking dient hiervan op de achterzijde van het wedstrijdformulier de reden te worden vermeld.

B. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN

Senioren:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de seniorencompetities zijn de volgende wijzigingen toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek.
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd.
c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek waarbij ook spelen van een wedstrijd vóór aanvang van de competitie is toegestaan.
Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretaris van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.

ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE 10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.
Junioren:
Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de juniorencompetitie de zijn volgende wijzigingen
toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek.
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd.
c. Het spelen in de eerstvolgende vrije speelweek.
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek waarbij ook het spelen van een wedstrijd vóór aanvang van de

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2019

competitie is toegestaan.
Over alle wijzigingen dient de ACL door de wedstrijdsecretaris van beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE
10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.

4. HET WEDSTRIJDFORMULIER

DUOCOMPETITIE
Voor wedstrijden in de duo competitie moet gebruik gemaakt worden van de voor de duocompetitie bestemde formulieren. Boekjes met deze formulieren zijn te bestellen via de webshop de NTTB.
Wedstrijden in de duocompetitie waarvan de uitslagen zijn ingevuld op formulieren bestemd voor de reguliere competitie worden niet geaccepteerd.
Info verzending wedstrijdformulieren
Ten aanzien van het inzenden van de wedstrijdformulieren van de afdelingscompetities hebben de verenigingen
de keuze uit de volgende twee mogelijkheden:
1. Verzending van gescande wedstrijdformulieren per e-mail
2. verzending per post
Van de onder 1. genoemde mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. ieder wedstrijdformulier moet op normaal formaat apart worden gescand en als pdf-bestand worden opgeslagen; b. iedere scan moet als naam het wedstrijdnummer van de betreffende competitiewedstrijd krijgen bijv. 1234.pdf; c. de vereniging is verantwoordelijk voor het bewaren van het originele wedstrijdformulier totdat de eindstanden van de competitie definitief zijn vastgesteld; en gepubliceerd in de TTR; d. wanneer het verloop van de competitie dit noodzakelijk maakt, dient op eerste verzoek van de ACL de verantwoordelijke vereniging alsnog het originele wedstrijdformulier via de post in te zenden.
e. wanneer op de achterzijde van het wedstrijdformulier een aantekening staat vermeld, moet ook de achterzijde van het formulier worden gescand en meegestuurd.
Mocht de verantwoordelijke vereniging, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om het originele wedstrijdformulier te leveren, dan zal de competitieleider een beslissing nemen. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van de vereniging bij het ontbreken van het originele wedstrijdformulier sterk meegewogen en zal er een boete worden opgelegd voor het niet ontvangen van het originele wedstrijdformulier.

Daarnaast blijven ook de volgende regels onverkort van kracht:
1. Het wedstrijdformulier moet uiterlijk 2 postwerkdagen na de wedstrijddag door de afdeling, bij voorkeur per e–mail, of als het niet anders kan per post zijn ontvangen.
2. De thuisspelende vereniging is verplicht om de formulieren van de thuiswedstrijden z.s.m., maar uiterlijk 2 dagen, na de wedstrijddag in NAS te hebben ingevoerd. Verenigingen waar wedstrijden worden gespeeld op vrijdag of zaterdag moeten de wedstrijdformulieren uiterlijk zondag vóór 12.00 uur in NAS hebben ingevoerd. Het niet tijdig of het niet correct in NAS invoeren van de wedstrijdformulieren wordt beboet.
3. Het formulier moet in drievoud worden ingevuld. Het origineel is voor de afdeling (indien verzonden per post) of thuisspelende vereniging (indien verzonden per e-mail), de verdere verdeling van de kopieën staat op het wedstrijdformulier vermeld.
4. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdformulier en het op tijd via de post opsturen van het ORIGINELE wedstrijdformulier of conform de hierboven vermelde richtlijnen het wedstrijdformulier te scannen en te mailen.
Het bezoekende team is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een handtekening en het correct invullen van alle gegevens voor het bezoekende team op het formulier. Indien deze gegevens niet compleet of niet juist zijn wordt het bezoekende team hiervoor beboet.
5. Indien een tegenstander niet opkomt, dient er wel een wedstrijdformulier ingevuld te worden. Dit formulier moet via post of e-mail worden verzonden aan de betreffende ACL en de kopie bestemd

AFDELING HOLLAND-NOORD

VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2019

voor de tegenpartij per post aan de wedstrijdsecretaris van het niet opgekomen team, of bij verzending van het wedstrijdformulier per e-mail via vermelding in CC van de mail aan de ACL
Alle wedstrijdformulieren, zowel van de junioren- als de seniorencompetities, moeten het liefst per e-mail of als het echt niet anders kan per post gestuurd worden naar:
de heer R.J. van de Water
De Kempenaerstraat 73
1051 CL Amsterdam
e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl

5. OPGAVE NIEUWE SPELER BIJ EEN TEAM
Voor het toevoegen van een speler aan een team moet vooraf aan de ACL per e-mail om toestemming worden gevraagd. Bij de aanvraag moet de desbetreffende speler in NAS reeds als competitiegerechtigd lid voorkomen. Tevens moet een vereniging er rekening mee houden dat een speler die aan een team moet worden toegevoegd op de NTTB ELO-ranglijst geen persoonlijke rating mag hebben die meer dan 100 punten hoger is dan de teamrating van het team waaraan de speler moet worden toegevoegd. Indien de toevoeging akkoord is zal de ACL per e-mail aan de vereniging mededelen per welke datum de speler gerechtigd is om aan de competitie deel te nemen. Komt een speler al eerder uit in een competitiewedstrijd dan is hij niet gerechtigd om in de competitie uit te komen, met alle hieruit voortkomende consequenties. Indien blijkt dat een later aan een team toegevoegde speler, waar geen gegevens van bekend zijn, veel te sterk blijk te zijn voor de klasse van het team waaraan hij is toegevoegd dan kan de desbetreffende speler door de competitieleider uit het team worden verwijderd.
Wanneer een vereniging het verzoek indient om een speler aan een team toe te voegen moet er wel rekening gehouden worden met de regels omtrent het maximale aantal toegestane spelers per team:
Reguliere competitie:
Een team mag, m.u.v. het laagste team van de vereniging, uit niet meer dan 6 spelers gaan bestaan.

Duocompetitie:
Een team mag, m.u.v. het laagste team een vereniging, uit niet meer dan 5 spelers bestaan.
Wanneer door het verzoek voor toevoeging van een speler het desbetreffende team uit meer spelers gaat bestaan dan maximaal is toegestaan zal het verzoek altijd worden afgewezen

6. INVALLERSBEPALING
Indien een speler van een team verhinderd is, mag een speler behorend tot dezelfde vereniging en uitkomend voor een lager < is hoger genummerd > team in dezelfde competitie, hem vervangen.
Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder vermelde regels uit het afdelingscompetitiereglement toegestaan:
6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat voor aanvang van beide wedstrijden alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de achterzijde van de originele wedstrijdformulieren voor akkoord hebben getekend. Indien op één van de twee formulieren één of meerdere handtekeningen dit voor akkoord ontbreken is de speler die uitkomt in twee wedstrijden niet gerechtigd voor de wedstrijd waarin hij invalt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om praktische redenen afgeweken worden van het op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de wedstrijden.
Wat betreft het spelen met invallers is ook nog het volgende toegestaan:

Seniorencompetitie:
1. In de 6e klasse regio zuid en de 5e klasse regio noord van de reguliere seniorencompetitie mogen spelers van alle teams van een vereniging uitkomend in diezelfde klasse bij elkaar invallen.
2. In de 5e en 6e klasse van de juniorencompetitie mogen spelers van alle teams van een vereniging uitkomend in diezelfde klasse bij elkaar invallen.

A. SENIOREN
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere competitie waar hij in een team staat opgesteld. Op het wedstrijdformulier moet duidelijk aangegeven worden uit welk team de invaller

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2019

afkomstig is.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd gespeeld in de duo competitie.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de duo competitie is niet gerechtigd om in te vallen in een wedstrijd gespeeld in de reguliere competitie.
Een speelster alleen uitkomend in de landelijke damescompetitie is ook gerechtigd om in te vallen in de afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor moet wel gelijktijdig met het invoeren van de teamsamenstelling in NAS een verzoek bij de competitieleider worden ingediend. Gezien het grote sterkteverschil in de damescompetitie zal per geval bepaald worden vanaf welke klasse de speelster mag invallen.
Houd bij het gebruik van invallers wel rekening met de reeds aan de verenigingen doorgegeven invalverboden, dit voorkomt boetes en het aanpassen van uitslagen i.v.m. het meespelen van een niet gerechtigde speler. De opgelegde invalverboden zijn ook te vinden op de website van de afdeling onder afdelingscompetitie en vervolgens onder invalbeperkingen.
B. JEUGD
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in de juniorencompetitie. Juniorenspelers die alleen staan opgesteld in de seniorencompetitie zijn niet gerechtigd om in te vallen in de juniorencompetitie. Junioren en eerstejaars senioren die hebben gekozen om alleen in de juniorencompetitie uit te komen mogen ook maximaal 3 keer invallen in de afdelingsseniorencompetitie. Daartoe gerechtigde juniorenspelers, die voor verschillende verenigingen uitkomen in de junioren- en de seniorencompetitie, mogen bij de vereniging waarvoor zij in de juniorencompetitie uitkomen niet invallen in de seniorencompetitie.
Op het wedstrijdformulier moet duidelijk worden aangegeven uit welk team de invaller afkomstig is.
Voor het invallen of uitkomen van juniorenspelers in de afdelingsseniorencompetitie zijn de volgende regels van toepassing:
Jongens landelijk A niet lager dan 1e klasse
Jongens landelijk B niet lager dan 2e klasse
Jongens landelijk C niet lager dan 3e klasse
1e en 2e klasse junioren niet lager dan 4e klasse
3e en 4e klasse junioren niet lager dan 5e klasse
5e en 6e klasse junioren invallen in alle klassen
7. ONVOLLEDIG OF NIET OPKOMEN VAN EEN TEAM
Het opkomen met drie spelers is verplicht. Het onvolledig opkomen wordt in de afdelingscompetitie echter niet beboet.
Een team dat met slechts één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
Bij het niet opkomen van een team moet er wel een wedstrijdformulier worden opgestuurd, zowel naar de betreffende ACL als naar de wedstrijdsecretaris van de niet opgekomen tegenstander. Als een team niet opkomt wordt de wedstrijd door de ACL opnieuw vastgesteld. De datum van de opnieuw vastgestelde wedstrijd wordt gepubliceerd in de TTR. Het niet opgekomen team krijgt 10 punten in mindering en de bijbehorende boete wordt opgelegd. Indien een team niet is opgekomen kan een beroep gedaan worden op overmacht. Dit beroep moet uiterlijk 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk zijn ingediend bij de betreffende ACL. Het team moet een afschrift van het beroep sturen aan de andere vereniging. De ACL beslist of er inderdaad sprake is van overmacht. Wanneer een team gedurende een competitie tweemaal niet opkomt wordt het team door de ACL uit de competitie genomen.
In de juniorencompetitie krijgt een team dat niet opkomt alleen de bijbehorende boete en worden er geen 10 punten in mindering gebracht.

Duocompetitie
In de duocompetitie moet een team altijd met twee spelers opkomen. Een team dat slechts met één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
8. TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM
De verenigingen hebben de verplichting de door hen opgegeven teams de competitie tot het einde toe te laten spelen. Een vereniging die een team uit de competitie wenst terug te trekken dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de ACL. In dit verzoek moeten zeer gegronde redenen voor de terugtrekking worden aangegeven. De ACL kan het verzoek afwijzen. Indien een verzoek tot terugtrekking door de ACL
AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2019

wordt ingewilligd dient de betreffende vereniging alle andere verenigingen in de poule per e-mail op de hoogte te stellen van de terugtrekking waarbij de ACL in de CC van de mail gezet moet worden. Op het terugtrekken van een team staat een boete. Alle punten behaald tegen een teruggetrokken team worden uit de stand verwijderd. Een door een vereniging teruggetrokken of door de ACL uit de competitie genomen team wordt niet meer in de stand opgenomen en zal degradant in de desbetreffende poule worden beschouwd. De vereniging heeft de volgende competitie recht op een plaats in de eerstvolgende lagere klasse
9. LEGITIMATIE
Alle spelers moeten zich tijdens competitiewedstrijden kunnen legitimeren met de NTTB-ledenpas. Tijdens een competitiewedstrijd kan een door de afdeling aangestelde functionaris spelers vragen zich te legitimeren en dient op eerste verzoek de ledenpas getoond te worden.
10. BOETES
Om boetes te vermijden worden de volgende punten onder de aandacht gebracht:
a. het reglementair verplicht vermelden van de teamaanvoerders;
b. het controleren van de ledenpassen van de spelers door de aanvoerders van beide teams;
c. het controleren of het wedstrijdformulier door beide aanvoerders is ondertekend;
d. het erop toezien dat vooral het wedstrijdnummer, de bondsnummers, de uitslagen, de persoonlijke
resultaten en het teamnummer van eventuele invallers correct en duidelijk zijn ingevuld.
De volgende boetes kunnen worden opgelegd:
€ 7,00 te laat invoeren van de teamgegevens in NAS.
€ 5,00 niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd.
€ 22,50 niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip of plaats.
€ 7,00 te laat aanvangen van een competitiewedstrijd.
€ 5,00 niet kunnen tonen van een ledenpas of legitimatie tijdens een competitiewedstrijd, per persoon.
€ 5,00 onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen of invoeren in NAS van het wedstrijdformulier.
€ 22,50 opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier, beide verenigingen worden beboet en er wordt
aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.
€ 10,00 niet tijdig invoeren van de wedstrijdformulieren in NAS, per formulier.
€ 5,00 niet of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van een competitiewedstrijd, per wedstrijd.
€ 5,00 te laat, niet of onvoldoende gefrankeerd inzenden van een wedstrijdformulier, per formulier.
€ 10,00 te laat inzenden van een wedstrijdformulier, later dan 1 week na het gestelde tijdstip, per formulier.
€ 7,00 niet begeleiden van een juniorenteam of het ontbreken van de handtekening van de begeleider, zowel uit- als
thuisspelend team, per team.
€ 11,50 niet gerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd per persoon.
€ 22,50 niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd.
€ 22,50 Uit de competitie terugtrekken van een team toestemming van de competitieleider is noodzakelijk.
De opgelegde boetes en de wijze van betaling worden gepubliceerd in de TTR.
Eventuele reclames tegen de opgelegde boetes dienen schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen na publicatie te zijn ontvangen door de betreffende competitieleider:
ACL overgangsklasse t/m 1e klasse en regio zuid:
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
ACL Regio Noord:
Carel Cools, e-mail: acl-noord@nttb-hollandnoord.nl
AJCL:
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
N.B.
1. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘speler’ wordt tevens het vrouwelijk equivalent hieronder begrepen.
2. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘ACL’ (afdelingscompetitieleider), is hieronder voor de juniorencompetitie de AJCL (afdelingsjuniorencompetitieleider) van toepassing.