Wat kost het: Inschrijfformulier jeugd en inschrijfformulier senioren, ga met de muis op het inschrijfformulier staan en download link.

Proberen?
Om te weten of je het leuk vind bij ons te tafeltennissen mag je een paar keer komen spelen voordat je lid wordt. Daarbij wordt eerst bepaald welke groep het meest geschikt is. Er is in beide groepen ruimte voor nieuwe jeugdleden.
Afhankelijk van het moment waarop je lid wordt kan je meteen aansluiten bij het trainingsprogramma of wordt je tijdelijk apart begeleid.
In mei neemt onze vereniging deel aan de Jeugd Sport Pas. Je kunt je ook hiervoor opgeven om kennis te maken met tafeltennis en onze vereniging.

Wat heb je nodig?
Voor het spelen in onze zaal zijn binnensportschoenen zonder zwarte zolen verplicht. Verder is het gewenst om sportkleding te dragen. Een tafeltennisbatje heb je niet nodig, want deze krijgt je van ons te leen.  

Wat kost het?
Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,00 inschrijfgeld en de contributie voor de jeugd is € 8,00 per maand of € 96,00 per jaar, de contributie voor de senioren bedraagt per kwartaal € 39.00 of € 156,00 per jaar. Voor deelname aan de competitie geldt een bijdrage van € 50,00 per jaar voor de senioren, en de jeugdspelers die in de competitie spelen betalen een bondsbijdrage van € 32,50. Gaarne betalingen met automatische incasso.

Hiervoor kan een heel seizoen van eind augustus tot en met half juni gespeeld worden. De toernooien en andere activiteiten zijn in de meeste gevallen gratis.

Betaling bij voorkeur per automatische overschrijving op RABO rekeningnummer NL22 RABO 0119728990 t.n.v. penningmeester TTV-Heemskerk  te Heemskerk

Je kunt je via de website aanmelden of vragen stellen. Door een inschrijfformulier in te vullen en te tekenen wordt je pas echt lid. Uitschrijven moet schriftelijk of met een email bij de secretaris.

Wetswijziging opzeggen lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen ervoor zorgen dat de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap op de hoofdpagina van hun website staat. Dit komt door een wijziging in de wetgeving over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.klik voor verwijzing op deze link

Waar spelen we?
We spelen in de gemeentelijke gymzaal Visserstraat 6b naast basisschool De Zilvermeeuw, de zaal is open op dinsdag van 19.30 tot 23.00 uur en op woensdag recreatief spelen vanaf 19.45uur tot 23.00 uur

Download het inschrijfformulier, deze link is boven op deze pagina in het vet aangegeven, invullen en afgeven in de zaal, of stuur op naar de secretaris, zie voor contact gegevens de rubriek contacten..